İş Sürekliliği Politikası

Bu politika, HesabımNe.com iş sürekliliği ihtiyaçları ve öncelikleriyle uyumlu bir iş sürekliliği yönetim yapısının hayata geçirilmesi, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli temel çerçeveyi çizmek ve prensipleri açıklamak için hazırlanmıştır.

  • Afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamayı,
  • Müşterilerimizin güven duyduğu ve dolayısıyla tercih ettiği itibarlı ve sağlam firma itibarımızı korumayı,
  • İş sürekliliği yapımızı, ilgili tarafların beklentileri ile yasal ve regülatif yükümlülükleri dikkate alarak oluşturup, işletip ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Felaket başa gelmeden evvel, önleyici ve koruyucu tedbirleri bulmak ve uygulamayı,
  • İş sürekliliği kapasitemizi, ISO22301 standardı şartları doğrultusunda uygulamayı ve ISO 22301 standardı pratiklerine göre sürekli iyileştirmeyi,
  • İş sürekliliği yapımızın beklentileri karşılaması ve daha ileri gitmesi için gerekli hedefleri ölçülebilir olarak belirlemeyi ve senelik olarak değerlendirmesini gerçekleştirmeyi,
  • Ürün ve hizmetlerimizi destekleyen öncelikli faaliyetleri belirlemek için iş etki analizi gerçekleştirmeyi,
  • İş etki analizinde belirlenmiş öncelikli faaliyetleri korumaya ve kurtarmaya yönelik hazırlıkları yapmayı,
  • Planlarımızın acil durumlarda çalışmasını garanti altına almak üzere gerçekçi senaryolar eşliğinde düzenli tatbikatlar gerçekleştirmeyi,

Kurulan kontrol altyapısı ile iş sürekliliği sağlamayı ve iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Hesabım Ne Bilişim Çözümleri ve Danışmanlık A.Ş.