Bilgi Güvenliği Politikası

Alacak Yönetim Çözümleri Hizmeti Kapsamında Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliğinin Sağlanması Kapsamında; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz, tüm faaliyetlerimizin ISO 27001:2013 standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

  • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisi azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

PL.02 Bilgi Güvenliği Politikası – Yayın Tarihi: 01.10.2019 – Rev: 0